FAQ

Hvad er en hjertestarter?
En hjertestarter er et meget simpelt apparat, som via to elektroder kan analysere en persons hjerterytme og afgive et elektrisk stød til genopretning af hjerterytmen.

 

Hvad står AED for?
De nye hjertestartere til lægfolk betegnes også AED. Det står for Automatisk Ekstern Defibrillator.

 

Hvem kan betjene en hjertestarter?
De nye hjertestartere er designet til at blive brugt af lægfolk dvs. personer uden nogen form for sundhedsfaglig uddannelse. De er nemme og sikre at betjene. Ved hjælp af stemmevejledning, tekstbeskeder og grafiske illustrationer bliver førstehjælpere guidet igennem forløbet.

 

Kan man komme til skade ved at betjene en hjertestarter?
Indbyggede mekanismer i apparatet sikrer, at man ikke kan gøre nogen skade. Apparatet giver kun mulighed for at afgive elektrisk stød, når det genkender bestemte signaler, som optræder ved hjertestop. Der er imidlertid visse forholdsregler man skal tage, fx. må man ikke røre patienten, når der afgives et elektrisk stød.

 

Er det nødvendigt med undervisning?
Der er ingen krav om uddannelse, men det anbefales, at personer der skal betjene en hjertestarter gennemgår et kort kursus i brug af hjertestarter.

 

Hvordan ved jeg, at der er tale om et hjertestop?
Ved hjertestop mister personen hurtigt bevidstheden og der vil ikke være nogen tegn på liv. Når du har placeret elektroderne på personen, vil apparat analysere om der et behov for at afgive et stød.

 

Er det lovligt at betjene en hjertestarter?
Sundhedsstyrelsen bekendtgjorde på AED konferencen den 18. marts 2003, at lægfolk kan og må betjene hjertestartere, og anbefaler at apparaterne udbredes i Danmark.

Hvad koster en hjertestarter?
Der er forskel på de hjertestartere, og prisen hænger som regel sammen med den kvalitet og funktionalitet der tilbydes. Typisk ligger prisen på en hjertestarter mellem kr. 10-15.000. Når man vurderer prisen, bør man også kigge på vedligeholdsomkostninger til batterier, elektroder osv.

 

Hvor kan hjertestartere være til nytte?
Eftersom hjertestop indtræffer i alle aldersgrupper og ofte uden forvarsel, er det umuligt at udstikke præcise retningslinjer for hvor hjertestartere bør installeres. Nedenstående liste giver imidlertid eksempler på steder, hvor man er begyndt at opsætte apparaterne:

 • Private og offentlige virksomheder
 • Idrætspladser, fitnesscentre, svømmehaller, golfklubber m.m.
 • Færger, toge, fly, lufthavne, stationer
 • Underholdning (stadions, forlystelsesparker, kasinoer)
 • Indkøbscentre og butikker
 • Hoteller
 • Sundhedsvæsenet
 • Offentlige institutioner
 • Private hjem

Endvidere bør det eksisterende beredskab opgraderes således at også politi og brandvæsen har hjertestartere.

 

Hvilke fordele har min arbejdsplads ved at anskaffe hjertestartere?
Det primære formål med hjertestartere er naturligvis at redde liv. Derudover er der flere fordele for den enkelte arbejdsplads:

 • Klart signal om høj prioritering af medarbejdernes sundhed
 • Mindre risiko for at miste vigtige medarbejdere, kunder osv.
 • Mere tryghed i hverdagen for medarbejderne
 • Profilering af virksomheden over for eksterne omgivelser